Synclinorium - to ... Co Synclinorium?

sinklinoriykrupny (desítky a stovky kilometrů délky) a komplex ohýbání složené vrstvy hornin, které mají celý synclinal tvar. * SINKLINORIYSINKLINORY, velké (desítky nebo stovky kilometrů délky) a komplexní ohýbání skládaného horniny, které mají synclinal tvar jako celku.

encyklopedický slovník. 2009.