Ukul je ... Co je Ukul?
Uk'al (Př 30: 1) - cm.. Ifiel, b.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.