Pokušení je ... Co je to pokušení?
sobl'azn - pokušení, pochybnost, lest. V Matt. 15: 12 v původních stáncích: "urazil", "urazil".

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.