Bokastovy - to ... Co Bokastovy?
Bokastovy - Ruský šlechtický rod, pocházející z Leonty Bokastova, vysázet majetky v roce 1627, a zaznamenaný v provincii Jaroslavl, ale hlasatel správní senátu není schválen ve starém šlechty, z nedostatečných důkazů.

Biografický slovník. 2000.