Biografický slovník

Gruzhevskie

Gruzhevskie - to ... Co Gruzhevskie?
Gruzhevskie - polský šlechtický rod, erb Lubicz, pocházející od Pavla z Gruzheva v Mazoviecka, jehož syn, Ivan, se usadil v roce 1586 v knížectví Zhmudskoye. Jeho potomstvo bylo rozděleno na čtyři větve, které byly představeny do vI a já část genealogických knih provincií Vilna a Kovno.

Biografický slovník. 2000.