Slovo
Slovo je Bůh, vyjádření Boží vůle a Jeho vzhled Ježíš Kristus (Jan 1: 1-3, 1 Jan 1: 1-3, Zj 19,13), naplnění proroctví (Jan 1:14) Duchovní význam a síla Slova byla poněkud odhalena již starými (Ps. 32: 6, Ps 106: 20, Ps 118: 89 - 90, Ps: 147: 4, 7), kteří ho chápali jako moudrost (Ř 28,82-28, Přísloví 8: 22-31; 9: 10, Lukáš 11: 49) Moudrost a Slovo bylo inkarnováno v Kristu Ježíši (1K 1: 24-30, Efezským 3: 10-11) Viz > Bible, staré a nové smlouvy. . Noidalny překlady Bible encyklopedie architekt Nikifor 1891.

.... <- 1 ->