Pokladnice je ... Co je pokladnice?
sokr'ovischnitsa - Krabici nebo nádobu pro sbírání darů (12: 41), stejně jako poklad (4 Kings 20:13, Matouš 13: 52).

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.