Biografický slovník

Tsederbaum Alexander Osipovich

Tsederbaum Alexander Osipovich - A ... Co je Tsederbaum Alexander Osipovich?
Tsederbaum (Alexander Osipovich) - židovský spisovatel (1815 - 1893). V mládí byl učedníkem; byl vzděláván samouk. V roce 1869 založil v Oděse dva orgány ruských Židů - týdenní noviny "Den" a "Mediátor". Ta byla v roce 1870 přejmenována na "Bulletin ruských Židů" a přenesena do Petrohradu. C. byl také zakladatelem prvního ruského deníku v hebrejském „Gamelits“ jazyka (1861), redaktor nakladatelství kterého zůstal až do své smrti.

Biografický slovník. 2000.