Tsilpay je ... Co je to Zilpay?
Tsilf'ay (1 Timoteovi 8:20) - analog. Adaia, v.

Bible. Starý a nový zákon. Synodální překlad. Biblická encyklopedie. . arch. Nicephorus. 1891.