Biografický slovník

Alexander Ushakov Kleonakovich

Alexander Ushakov Kleonakovich - je to ... Co Alexander Ushakov Kleonakovich?
Ushakov (Alexander Kleonakovich) - generál pěchoty (1803-1877); byl vzděláván ve škole konvojů; s vyznamenáním se podíleli na válkách tureckých 1828 - 1829 gg. a polský, 1831; jako náčelník 2. armádního sboru se účastnil maďarské kampaně z roku 1849; v roce 1853 byl jmenován vedoucím 7. pěší divize; 11.03.1854 (viz východ válka 1853 - .. 1856) má zvláštní rozdíl v křížení Dunaje a útoku tureckých příkopů. V roce 18855, Ushakov jeho divize byla přesunuta na Krymu, kde se stala součástí Sevastopol posádky a 4 srpna byl v bitvě na řece Černé. V roce 1856, Ushakov dočasně velel 3 sboru, a v roce 1863, během polského povstání, byl jmenován šéfem vojenské oddělení Radom a vzal aktivní roli v disperzi rebelů. V roce 1864 se stal členem generálního auditoriata války úřadu, tvrdě pracoval na konstrukci a ovládání vojenského a reformy soudnictví. Od roku 1867 byl předsedou hlavního vojenského soudu.

Biografický slovník. 2000.