Biografický slovník

Demchenko Vasily

Vasily Demchenko - A ... Co Demchenko Vasily?
Demchenko, Vasily Grigorjevič je právník. Narodil se v roce 1831. Po promoci na univerzitě v Kyjevě v roce 1859 obhájil diplomovou práci „Historický výzkum na svědectví svědků v ruském právu před Petrem Velikým.“ Byl profesorem občanského práva na Kyjevské univerzitě. Napsal další: „Univerzální a partikularistická dědictví“ (zpráva z prvního kongresu ruských právníků, publikoval ve své „práci“) a „bytí dědictví a volá na dědictví ruského práva“ (disertační práce, Kiev, 1877). Tyto práce poskytují několik originálních a přemýšlivých pohledů na vztah mezi univerzálním a jednotným posloupností v dějinách a moderním právu a na historickém vývoji pořadí výzvy k dědictví jednotlivých tříd dědiců.

Biografický slovník. 2000.