Biografický slovník

Viktor Vorontsov Evgrafovich

Viktor Vorontsov Evgrafovich - je to ... Co Viktor Vorontsov Evgrafovich?
Vorontsov Victor Evgrafovich - vědecký veterinář (1844 - 1900). Vyučil chirurgickou patologii na bývalém veterinárním oddělení lékařské chirurgické akademie. Při přeměně latter na vojenskou lékařku obsadil oddělení epizootologie (od roku 1884). Byl předsedou veterinárního výboru ministerstva vnitra. On psal asi 30 vědeckých prací z oblasti infekčních nemocí domácích zvířat. Hlavní díla: „Na diferenciální diagnostice vztekliny,“ Na otázku, záškrtu u zvířat „“ Na nekontrolovatelné hrnek prasata „“ O vztahu mezi chřipky lidí a stejnou nemocí koní „“ Materiály pro diagnostiku tuberkulózy u zvířat „“ Anthrax . u prasat "" Tuberkulóza v různých zvířat „z laboratoře to přišlo na 30 prací svých žáků

Biografický slovník 2000

-