Vanslovs jsou ... Co jsou Vanslovs?
Vanslov - ruský šlechtický rod, vedoucí od začátku Gregory Vanslov vysázet přistálo a cash plat v roce 1671, a zapsána do VI části rodokmenu knih provincii Smolensku. B. R-in.

Biografický slovník. 2000.