Encyklopedický slovník

Pracovní směs

Pracovní směs je ... Co je to pracovní směs?

smessmes pracovní plyn paliva nebo jeho par se vzduchem v souvislosti s poskytováním jeho spalování ve vnitřním válci spalovacího motoru. Poměr hmotnosti vzduchu vstupujícího do válce k hmotnosti teoreticky potřebné pro úplné spalování paliva je nazýván přebytečným vzdušným faktorem. Při hodnotě tohoto koeficientu blízké 1, 1, směs spálí nejúčinněji. Směs s nižší hodnotou koeficientu se používá v nucených režimech, přičemž větší pro ekonomické. * * * PRACOVNÍ SMĚS - MIXTURE, směs hořlavých plynů nebo palivových par se vzduchem ve vztahu ke spalování v pracovním válci spalovacího motoru. Poměr hmotnosti vzduchu vstupujícího do válce k hmotnosti teoreticky potřebné pro úplné spalování paliva je nazýván přebytečným vzdušným faktorem. Při hodnotě tohoto koeficientu blízké 1, 1, směs spálí nejúčinněji. Směs s nižší hodnotou koeficientu se používá v nucených režimech, přičemž větší pro ekonomické.

encyklopedický slovník. 2009.