Biografický slovník

Zakhar'in Peter M.

Zakhar'in Peter M. - Co je to ... Zakhar'in Petr?
Zakhar'in Peter M. - samouk spisovatel ( asi 1750 - 1800). Najednou získal proslulost řeči, řekl jim, ale Derzhavin složený, při zahájení první veřejné školy v Tambovské v roce 1786 se bude konat v vojenské služby pracoval na lichý prozódii. Derzhavin, který byl pak civilní guvernér Tambov, nijak zvlášť oceňují jeho básnický dar a takto popsal v zasvětil svůj komický báseň „Desire zima“: „Jeho milosrdenství degradován vysloužilý seržant, ušlechtilý myšlenky plagiátor, archivář bez archivu, pravítko beze jména a básník, aniž chuť ". Jeho "Arsafaks chaldejské fiktivní příběh" (Moskva, 1793 - 1796) si užil velkou slávu; o ní velmi schvalně reagovala v literárních kruzích, chválila ji a Derzhavina. Zbývající práce Zakharyin :. „New Synopse nebo popis původu lidí slovansko-ruské“ (Wiley, 1798), „Cesta k ctnosti“ (Wiley, 1796), a další nepředstavují nic hodnotného. - Viz. A. Nikolsky "Ruské starožitnosti", 1896, č. 4; Salias "Russian Herald", 1876, č. 10.

Biografický slovník. 2000.